Organisatie

ANBI

RSIN-nummer is: 851794531

Doelstelling Stichting literaire activiteiten in Drenthe:

Het organiseren van groot- en kleinschalige literaire activiteiten en het stimuleren van een goed literair klimaat in Drenthe en omgeving.

Bestuurssamenstelling:

Eric van Oosterhout voorzitter
Evelien Huizenga secretaris
Albert Haar penningmeester
Anneke de Haas bestuurslid
Jolet Dingen bestuurslid

Annette Timmer adviseur