Bestuur

Stichting literaire activiteiten in Drenthe is 10 februari 2022 opgericht. Deze stichting is in de plaats gekomen van Stichting De Literaire Hemel, die vanaf oktober 2001 onder de naam, ‘De Literaire Hemel’ jaarlijks zeven bijeenkomsten organiseerde in café De Amer in Amen en Stichting Zomerzinnen, sinds 2012 verantwoordelijk voor Zomerzinnen en Winterzinnen.

Deze drie literaire bijeenkomsten zijn onderling verschillend qua situering, jaargetijde, opzet en sfeer. Maar ze hebben dezelfde missie; het gesprek organiseren tussen publiek en auteur en het lezen bevorderen door -potentiële- lezers in contact te brengen met schrijvers. Dit indachtig een uitspraak van de Raad voor Cultuur “Cultuur komt tot haar recht in het contact met het publiek.”

Aan de succesvolle formules van De Literaire Hemel, Zomerzinnen en Winterzinnen verandert niets door de bestuurlijke wijziging.

Het bestuur van Stichting literaire activiteiten in Drenthe bestaat uit:

Eric van Oosterhout

Evelien Huizenga

Albert Haar

Anneke de Haas

Jolet Dingen

Annette Timmer

voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

adviseur